Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Kunštárová Mária dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Kunštárová Mária

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Kunštárová Klára dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Kunštárová Klára

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Kováč Róbert dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Kováč Robert

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Kováč Ladislav

0,00 EUR

Denný stacionár

Kováč Ladislav

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Kolárik Vladimír dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Kolárik Vladimír

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Horváthová Mária dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Horváthová Mária

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Horváth Ladislav dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Horváth Ladislav

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Gulyásová Matilda dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Gulyásová Matilda

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Gulyás Ladislav dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Gulyás Ladislav

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Felyo Ladislav dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Felyo Ladislav

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Fajčíková Helena dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Fajčíková Helena

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Czompálová Mária dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Czompálová Mária

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Brzová Estera dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Brzová Estera

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Bartošová Juliana dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Bartošová Juliana

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Baloghová Mária dodatok 2017

0,00 EUR

Denný stacionár

Baloghová Mária

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Vítyaz Viliam

Vítyaz Viliam 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Vítyaz Viliam

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Tušková Mária

Tušková Mária 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Tušková Mária

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Pócsiková Helena

Pócsiková Helena 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Pócsiková Helena

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Pásztorová Mária

Pásztorová Mária 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Pásztorová Mária

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kunštárová Mária

Kunštárová Mária 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kunštárová Mária

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kunštárová Klára

Kunštárová Klára 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kunštárová Klára

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kunštár Štefan

Kunštár Štefan 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kunštár Štefan

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kováč Robert

Kováč Robert 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kováč Robert

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kováč Ladislav

Kováč Ladislav 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kováč Ladislav

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Kolárik Vladimír

Kolárik Vladimír 2017

Neuvedené

Denný stacionár

Kolárik Vladimír

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: